สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง ได้รับบริการที่พึงพอใจ ภายใต้ระบบสุขภาพพอเพียง

  หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ Website ที่ใช้งานบ่อย

เหล้า แอลกอฮอล์ ขายเลิกเหล้า เลิกจน    ได้จริงหรือ? อ่านต่อ..

ข้อมูลทั่วไป @ จังหวัดระยอง
ภูมิศาสตร์ @ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
การปกครอง @ กพ.
ประชากร @ กพร.
แผนที่อำเภอ @ กบข.
บทบาทหน้าที่สสอ./สอ. @ e-inspection 
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข @ ส่ง รง. 0110 รง.5
บุคลากร @ ส่งรายงานทรัพยากร
หน่วยงานสาธารณสุข @ Healthy Thailand กระทรวง
ข้อมูลด้านสาธารณสุข @ Healthy Thailand สสจ.ระยอง
สถานะสุขภาพ @ รายงาน บสต.
ปัญหาสาธารณสุข 5 ลำดับแรก @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
นโยบาย/แผนงาน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

             
        Google     
  
   

 
        
    

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

83/1 ถนนสุขุมวิท หม่  1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์. 0-3860-1142  แฟ๊กซ์. 0-3860-2709