สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

 
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญอำเภอ บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี บารมีหลวงพ่อหอม
ที่อยู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  83/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
หมายเลขโทรศัพท์  0-3860-1142
 หมายเลขโทรสาร  0-3860-2709
 

 

1.ประวัติความเป็นมา         อ.บ้านฉางแต่เดิมเป็นตำบลพลา ขึ้นอยู่กับ อ.เมืองระยอง ต่อมา 
พ.ศ.2506 ทหารอเมริกัน มาตั้งฐานทัพในสนามบินอู่ตะเภา ทำให้มีประชาชน
จากหลายท้องที่เข้ามาประกอบอาชีพ เป็นผลให้ชุมชนขยายตัวเจริญเติบโต
ขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2519 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2526
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 238 ตร.กม.
3.สภาพทางภูมิศาสตร์

        อ.บ้านฉาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดระยอง อยู่ติดกับชายทะเล                    มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                  ทิศเหนือ                   ติดกับ  อำเภอบ้านค่าย  กิ่งนิคมพัฒนา

                   ทิศใต้                       ติดกับ  อ่าวไทย

                   ทิศตะวันออก             ติดกับ  อำเภอเมือง จังหวัดระยอ'

                   ทิศตะวันตก               ติดกับ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

 

4.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบร้อนชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมตะเภา) พัดผ่านตลอดปี 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ชายหาดพลา ชายหาดน้ำริน ชายหาดพยูน เขาภูดร  

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3 ถนนสุขุมวิท
2.ทางอากาศ - ท่าอากาศยานอู่ตะเภา             หมายเลขโทรศัพท์  0-3869-8223
   

กลับหน้าหลัก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

83/1 ถนนสุขุมวิท หม่  1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์. 0-3860-1142  แฟ๊กซ์. 0-3860-2709