ประชาชนสุขภาพดี บริการมีมาตรฐาน พัฒนาวิชาการ บริหารโปร่งใส ก้าวไกลสู่..สากล.
สาระ..น่ารู้.
ทดสอบตาบอดสี

คุณค่าสารอาหาร
...เริ่มต้นที่นมแม่

..ช่วงเวลาอันอบอุ่น.

คิดและทำ
อย่างผู้นำยุคใหม่ ...
<Click..รายละเอียด..>
 
การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ
30 บาท รักษาทุกโรค อย่างไร?
สิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพ
เงื่อนไข ประกันสังคม
หลักเกณฑ์จัดสรรเงิน UC จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าวสาร..เหลื่อมนคร.

-1){ $data=explode("||",$MassDB[$i]); if($color=="#0000FF"){$color="#FF0000"; $imgg="3push.gif";}else{ $color="#0000FF"; $imgg="Cross.gif";} echo " "; echo " "; echo " $data[1]"; echo ""; echo " "; echo " / $data[2] : เขียนข่าว $data[3]
"; echo "
"; $i--; } ?>

เช็คสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)
ระบบทะเบียน UC Online (นครราชสีมา)
ระบบรายงาน 0110 รง.5
ระบบงาน E-Inspection (สนง.ตรวจประเิมินผล)
ระบบรายงานข้อมูลยาเสพติด (บสต.)
โรคน่ารู้... Top Ten Update 28 กันยายน 2547
PC ที่มีความเสถียรภาพสูงการันตี 3 ปี ความเร็วถึง 2.4 GHz
ใส่กางเกงเอวต่ำยังไงให้สวย
สาว ๆ ที่อยากจะหุ่นดีรับปี 2003 ต้องอ่านที่นี่

 

เค้าทำไรกัน..

@ นักพลั้ง..

เรียนรู้จากรากหญ้า เร่งศึกษาจากชุมชน
เรียนรู้จากใจตน รับรู้คนคิดอะไร
รองรับความต้องการ ไม่หักหาญซึ่งน้ำใจ
ประชามิใช่ไพร่ ต้องก้าวไปคู่เคียงกัน

กำลังใจ แด่..พี่น้อง งานชุมชน..

.
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 8214
 
E-mail
หน่วยงานทางสา'สุข
Web พันธมิตร
สถาบันการศึกษา
Information Tech.
ทั่วไป
ติดต่อสอบถาม..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-44387110 ในเวลาราชการ