แสดงความรักที่มีต่อในหลวงของเรา โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
รพ.สต.ในเมือง

รพ.สต.หนองน้ำใส

รพ.สต.บ้านนาโน
รพ.สต.แคนเหนือ
รพ.สต.บ้านไผ่
รพ.สต.หัวหนอง
รพ.สต.เมืองเพีย
รพ.สต.บ้านละว้า

รพ.สต.หินตั้ง

รพ.สต.ภูเหล็ก
รพ.สต.บ้านลาน
รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
รพ.สต.ป่าปอ

http://province.moph.go.th/banphai สถิติเยี่ยมชม
246 หมู่ที่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110 ;Tel.043-473504

นายประกอบ ปรีพูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่

e-mail : p_kob2503@yahoo.co.th

ssobanphai@gmail.com
clik ! ;; Moph Download
:: Wednesday, July 15, 2015 5:23 PM
..<<วัฒนธรรมองค์กร สสอ.บ้านไผ่ ตรงต่อเวลา ไฝ่หาความรู้ อุทิศตนเพื่องาน พัฒนาการเป็นนิจ คิดสร้างสรรค์ ตั้งมั่นสุจริต จิตอาสาบริการ ทำงานเป็นทีม <<..
ขอความร่วมมือแต่งกายมาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๗ เป็นต้นไป แต่ละวัน ดังนี้
3 ธ.ค.56 เวลา 09.00น. ขอเชิญประชุมประจำเดือน(สัญจร) ที่ รพ.สต.บ้านนาโน
24 พ.ย.56 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ ชมแก่งละว้า อำลาปลาดิบ ไหว้พระเจ้าใหญ่ผือบัง"
ตามกำหนดการ ดังนี้ กำหนดการ

แนะนำโปรแกรมตรวจสอบฐานข้อมูลประชากร Right To Jhcis versionใหม่

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ด้วยขั้นตอนวิธีการง่ายๆ ดังนี้
เชิญชวนสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย(สสธท)
วันสำคัญทางสาธารณสุขไทย
ละว้าโมเดล ออกอากาศทางช่อง7เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ค.55 ชมย้อนหลังได้ที่นี่ครับ..
แนะนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ "ถุงยาใจ"รพ.สต.บ้านนาโน
ขอให้ทุก รพ.สต.ติดตั้ง skype แล้วmailชื่อให้เครือข่ายทราบ จะได้ contact ตามนโยบาย รมต.
e-radio การสื่อสารด้วยวิทยุคมนาคมผ่านเครือข่าย Internet DOWNLOAD RadioClient
ข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ict.moph.go.th
สรุป พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ความหมาย ว.โค้ด และการถอดรหัส การอ่าน phonetic_code ที่ถูกต้อง
11 เม.ย.56 บรรยากาศวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่
30 มี.ค.56 บรรยากาศงาน"วัน อสม.แห่งชาติ"อำเภอบ้านไผ่>>ขบวนรณรงค์ แข่งขันกีฬา ประกวดอาหาร
12 ก.พ.56 อำเภอบ้านไผ่จัดทำMOU ตามนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
22 ม.ค.56 บรรยากาศการแข่งขันแอโรบิคเพื่อสุขภาพอำเภอบ้านไผ่ ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี56
18 ม.ค.56 สสอ.บ้านไผ่ออกบูธนิทรรศการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.บ้านไผ่
1 พ.ย.55 รพ.สต.บ้านนาโน ดีเด่นระดับชาติผลงานวิชาการด้านการดำเนินงานTBของกรรมการระดับชุมชน..
25 ต.ค.55 บรรยากาศงาน"มหกรรมสุขภาพดี วิถีคนบ้านไผ่-โนนศิลา ปี55" ที่หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
5 ต.ค.55 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รอบชลประทานหนองนาวัว
2 ก..ย.55 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก และ อสม.อ.บ้านไผ่ ที่ ม.รามฯ
15 มิ.ย.55 รพ.สต.หัวหนอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์วัน Asean Dengue Day
14 มิ.ย.55 อบรมศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ศูนย์ฯบ้านลาน ที่เทศบาลเมืองฯ
13 มิ.ย.55 อบรมศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ศูนย์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่เทศบาลเมืองฯ
1 มิ.ย.55 ชาวบ้านไผ่ยินดีต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรและคณะ
18 พ.ค.55 บรรยากาศงานเลี้ยงส่ง-เลี้ยงรับเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.บ้านไผ่ ด้วยความคึดฮอดฮักแพง
4 พ.ค.55 รพ.สต.ในเมือง รับนิเทศติดตามและประเมินผลงานCUPรอบที่1 จากทีม สสจ.ขอนแก่น
25 เม.ย.55 รพ.สต.บ้านนาโน และ อสม.วิชิต หอมทอง อสม.ดีเด่น รับศึกษาดูงานจาก จว.นนทบุรี
19 เม.ย.55 กิจกรรมฐานการเรียนรู้อบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชใหม่ ที่ รพ.สต.บ้านนาโน
2-3 เม.ย.55 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพCUPบ้านไผ่ ที่อาราญาน่าภูพิมานรีสอร์ท
20 มี.ค,55 วัน อสม.แห่งชาติ บรรยากาศวันรับโล่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ที่ใบเทค บางนา กทม.
15-16 มี.ค.55 กองทุนฯเมืองเพีย จัดอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปี 2555 ณ อบต.เมืองเพีย
29 ก.พ.55 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง(ee)กรรมการกองทุนเป้าหมาย 6แห่ง
ส่ง 21 แฟ้ม ถึง สสจ.ขอนแก่น ที่นี่ครับ
>> ส่งรายงาน 43 แฟ้ม hdc ขอนแก่น ทุกเดือน
>> ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญปี57
>> ส่งรายงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
>> ส่งรายงาน 506 ถึง รพ.บ้านไผ่
>> ส่งใบเบิกยาฝ่ายเภสัชฯ รพ.บ้านไผ่
>> ส่งใบเบิกวัคซีน รพ.บ้านไผ่
>> ส่งรายงานประกันสังคม รพศ.ขอนแก่น
>> บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
>> บันทึกการให้บริการแพทย์แผนไทย
>> บันทึกการใช้พลังงานในภาคราชการ
>> ส่งรายงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
JHCIS .. 5 ก.พ.58
รง.ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลปีงบ2555

OP/PP Individual Records

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
สำนักระบาดวิทยา, SRRTเครือข่ายระดับตำบล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสาธารณสุข
ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ : ประเมินสุขศาลา
>> ลงรายงานคัดกรองความเสี่ยง(PPIS)
>> ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ; 54
>> ตรวจสอบสิทธิผ่าน Data Center
>> ตรวจสอบสิทธิการรักษา สปสช.
>> ตรวจสอบสิทธิเบิกได้จ่ายตรง
>> ขอรับค่าบริการแพทย์แผนไทย
สิทธิ ว่างรายเดือน
สปสช.สาขาเขตพื้นที่ 7 ขอนแก่น
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันท้องถิ่น " localfund" report
นิตยสารรายเดือนที่น่าติดตาม
เข้าสู่เวทีแสดงความคิดเห็น สนง.กพร.
กระดานสนทนาสำนักงาน กพ.
พูดจาตามประสา"หมออนามัย"
ข่าวแวดวงจังหวัดขอนแก่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : ระเบียบ : การประดับ
วารสารหมออนามัย ;;; ห้องสมุด สวรส.

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง และการบูรณาการ

แหล่งเรียนรู้กฎหมาย netithai.com
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ / วารสาร health
มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
รพศ.ขอนแก่น ; รพ.บ้านไผ่ ; รพ.ชนบท ; รพ.สิรินธร ; รพ.กระนวน ; รพ.หนองสองห้อง ; รพ.พล ;
สสอ.กระนวน ; สสอ.ชนบท ; สสอ.ชุมแพ ; สสอ.ซำสูง ; สสอ.น้ำพอง ; สสอ.บ้านฝาง ; สสอ.บ้านแฮด ;
สสอ.บ้านไผ่ ; สสอ.พระยืน ; สสอ.พล ; สสอ.ภูผาม่าน ; สสอ.ภูเวียง ; สสอ.มัญจาคีรี ; สสอ.สีชมพู ;
สสอ.หนองนาคำ ; สสอ.หนองสองห้อง ; สสอ.หนองเรือ ; สสอ.อุบลรัตน์ ; สสอ.เขาสวนกวาง ; สสอ.เปือยน้อย ;
สสอ.เมือง ; สสอ.เวียงเก่า ; สสอ.แวงน้อย ; สสอ.แวงใหญ่ ; สสอ.โคกโพธิ์ชัย ; สสอ.โนนศิลา ;
หมออนามัย.คอม
 [ Comments & Suggestions :
ssobanphai@gmail.com
[ Supports all Java Script-Enabled Browsers Best view with Resolution 1,280x768 pixels View 100% ] test ความเร็วอินเตอร์เน็ต

เวบไซต์แห่งนี้มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อสาธารณประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน มิได้หวังผลทางธุรกิจใดๆ
หากข้อมูลใดเป็นลิขสิทธิ์ของท่านกรุณาแจ้งคลิกที่นี่เพื่อจะได้ลบข้อมูลของท่านออกจากเวบไซต์โดยเร็ว ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้-_-