..สำนักงานสาธารณสุข อำเภอจะนะ ยินดีต้อนรับ...  
สาธารณสุข จังหวัดสงขลา
  สสจ.สงขลา
สสอ.หาดใหญ่
สสอ.จะนะ
  สสอ.สิงหนคร
สสอ.สะเดา
  สสอ.นาทวี
  สสอ.คลองหอยโข่ง
สสอ.เทพา
สสอ.บางกล่ำ
สสอ.กระแสสินทร์
สสอ.ระโนด
สสอ.สทิงพระ
สสอ.รัตภูมิ
สสอ.ควนเนียง
สสอ.นาหม่อม
สสอ.สะบ้าย้อย
เครือข่ายบริการอำเภอจะนะ
  รพ.สต.ขุนตัดหวาย
   รพ.สต.คลองแงะ
   รพ.สต.ควนขี้แรด
   รพ.สต.คู
   รพ.สต.คูนายสังข์
   รพ.สต.แค
   รพ.สต.จะโหนง
   รพ.สต.ช่องเขา
   รพ.สต.ตะลิ่งชัน
   รพ.สต.ท่าหมอไทร
   รพ.สต.นาทับ
   รพ.สต.ท่าเสมียน
   รพ.สต.นาหว้า
   รพ.สต.น้ำขาว
   รพ.สต.บ้านตรับ
   รพ.สต.ป่าชิง
   รพ.สต.สะกอม
   รพ.สต.สะพานไม้แก่น
ข่าวกิจกรรม สสอ.จะนะ
โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
สสจ.สงขลา
รพท.สงขลา
รพศ.หาดใหญ่
รพช.จะนะ
รพช.สิงหนคร
รพช.สะเดา
รพช.สมเด็จฯ นาทวี
รพช.คลองหอยโข่ง
รพช.เทพา
รพช.บางกล่ำ
รพช.กระแสสินทร์
รพช.ระโนด
รพช.สทิงพระ
รพช.รัตภูมิ
รพช.ควนเนียง
รพช.นาหม่อม
รพช.สะบ้าย้อย
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะได้ดำเนินการทำบุญประจำป
สำนักงาน โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในอำเภอจะนะ
ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน
ระบบงานสาธารณสุข
PPIS
Eclaim
ตรวจสอบสิทธิบัตร
ระบบข้อมูล OPPP
สุขภาพภาคประชาชน
ระบบข้อมูลแพทย์แผนไทย
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

E-Office สงขลา
ระบบหนังสือเวียน
รายงาน 18 แฟ้ม(21 แฟ้ม)
ระบบ GIS
 
สาระน่ารู้
  เชื้อโรคจากโทรศัพท์สาธารณะ
กินดีต้านโรคได้
โรคภัยไข้เจ็บ
7 วิธีเอาชนะความโกรธ
9 วิธีหยุดอาการปวดศีรษะ
สมุนไพรกับการรักษามะเร็ง
เคล็ดลับกำหลาบอาการแพ้ท้อง
   
ขณะนี้เวลา    
มุมข่าวรายวัน
 
 
   
ราคาน้ำมันวันนี้
 
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์074-207091 Fax 074-207089 email : chana858@hotmail.com

Design by surmee57@hotmail.com