ของดีจะนะ >> พาไปกิน >> ข้าวยำปักใต้  
ข้าวยำปักใต้  
   
             

          ข้าวยำ เป็นอาหารที่พบได้โดยทั่วไปในภาคใต้ โดยปกติแล้วมักจะรับประทานข้าวยำกันในต้อนเช้า โดยเฉพาะในชุมชนชาวไทยมุสลิม
ที่นิยมกินกับน้ำชา กาแฟ ซึ่งในร้านขายข้าวยำจะมีอยู่ในเกือบทุกชุมชน และถือเป็นสภากาแฟ ไว้เป็นที่สำหรับเติมพลัง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงาน ข้าวยำถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ เนื่องจากมีทั้งข้าว โดยจะกินรวมกับเครื่องเคียงซึ่งจะเป็น
ผักต่างๆ เรียกว่า "หมวดข้าวยำ" เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว และที่สำคัญอีกอย่างคือน้ำบูดู ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โดยทำมาจากปลาร้า
มาเคี่ยวให้เข้มข้น แล้วเติมรสชาติให้อร่อยถูกปาก บ้างก็ผสมใบยอ ซึ่งจะเป็นสีน้ำเงิน ม่วง หากผ่านมาในตัวอำเภอจะนะ ก็จะมีร้านข้าวยำ-น้ำยาอยู่
หลายแห่ง ลองถามหาดูละกันครับ...

   
     
   
***********************************************************************************************************************************************************************************
 
เครือข่ายบริการอำเภอจะนะ
  รพ.สต.ขุนตัดหวาย
   รพ.สต.คลองแงะ
   รพ.สต.ควนขี้แรด
   รพ.สต.คู
   รพ.สต.คูนายสังข์
   รพ.สต.แค
   รพ.สต.จะโหนง
   รพ.สต.ช่องเขา
   รพ.สต.ตะลิ่งชัน
   รพ.สต.ท่าหมอไทร
   รพ.สต.นาทับ
   รพ.สต.ท่าเสมียน
   รพ.สต.นาหว้า
   รพ.สต.น้ำขาว
   รพ.สต.บ้านตรับ
   รพ.สต.ป่าชิง
   รพ.สต.สะกอม
   รพ.สต.สะพานไม้แก่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-207091 Fax 074207089 email : chana858@hotmail.com

Design by surmee57@hotmail.com