Get Adobe Flash player


นาง สีนวล มงคลเมฆ

      ผู้อำนวยการ


มุมประชาสัมพันธ์


บริการดี มีคุณภาพ

ภูมิทัศน์งามตา

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
---------

คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน

----------
คลินิกโรคความดันโรหิตสูงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

---------
คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

---------
คลินิกบริการรับฝากครรภ์ทุกวันพุธ

---------
คลินิกวางแผนครอบครัวและครวจมะเร็งปากมดลูกทุกวันอังคาร

---------
รับปรึกษาผู้ต้องการเลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุหรี่

ติดต่อเรา

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านไร่สวนลาว

หมู่ 7 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

T: 056-442-260

W: http://province.moph.go.th/hankha/01657/
E: tm_209@hotmail.com