>>> วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ  บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน    วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ร่วมคิดร่วมทำทุกภาคส่วน    โปร่งใสเป็นธรรม    มีทิศทางและีเป้าหมายชี้วัดที่ชัดเจน         เน้นผลสัมฤทธิ์    ด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ  
แนะนำ สำนักงาน .. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ เป็นหน่วย
งานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่
ที่เลขที่ 180 หมู่ 7 บ้านพวงพะยอมตำบลขามทะเลสอ ถนนโคกกรวด-โนนไทย
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่เดิมมีชื่อเรียกว่า
"ที่ทำการอนามัยอำเภอขามทะเลสอ" สังกัดกรมอนามัย ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2456 และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ
ในปี 2519 โดยมี นายน้อย เดิดขุนทดเป็นสาธารณสุขอำเภอคนแรก
และมีสาธารณสุขอำเภอคนปัจจบุบัน คือ นายเกษม เนื่องสุวรรณลักษณ์
เป็นสาธารณสุขอำเภอคนที่ 11 อำเภอขามทะเลสอเป็นท้องที่ประกอบไปด้วย
5 ตำบล 46 หมู่บ้าน โดยปี 2501 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ
ท้องที่อำเภอขามทะเลสอและบริเวณใกล้เคียงเป็นกิ่งอำเภอขามทะเลสอ
โดยแบ่งเอาพื้นที่บางส่วนของอำเภอสูงเนิน  อำเภอโนนไทย และ
อำเภอด่านขุนทดซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชากรอยู่หนาแน่น..
..สารจากสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ...

ในชุมชนเราถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการทำงาน ซึ่งมีน้อง ๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเรา
ได้ร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและเสมือนเพื่อนคู่คิดทางด้านสุขภาพ เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกประการ นั้นจะมีคำตอบของมันเองล้วนอยู่ในชุมชนทั้งสิ้น ผมกับน้อง ๆ ก็จะร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการ และสนับสนุนกิจกรรมให้ไปถึงยังเป้าหมายให้ได้ ซึ่งทั้งนั้น ก็จะต้องอาศัยชุมชน
มีส่วนร่วม โดยเฉพาะพี่น้อง อสม.ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วจำนวน ๖๐๐ กว่าคน เราจะต้องร่วมแรง
ร่วมใจ พร้อมกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ผมเองจะอยู่คู่เคียงกับทีมงาน
โดยยึดหลัก " อสม..เจ้าหน้าที่..สามัคคี..อุดมการณ์ "

                                  ผมนายเกษม เนื่องสุวรรณลักษณ์
                                           สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ
                                                                           ภาพประทับใจ
(โพสเมื่อ ๑๗มค.๕๐)

 

พิธีส่งมอบธงสัญญลักษณ์จากวันแม่ถึงวันพ่อ คนไทยสมานฉันท์

เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขามทะเลสอได้เข้าร่วมพิธี
รับมอบธงสัญญลักษณ์จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน คนไทยสามัคคี โดยมี ป.อาวุโสจากอำเภอสูงเนิน
มอบให้กับ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ป.อาวุโส ของอำเภอขามทะเลสอ เพื่อนำมาสักการะและเฉลิมฉลอง
ยังตำบลต่าง ๆ ของอำเภอขามทะเลสอ ก่อนที่จะนำส่งไปยังอำเภอด่านขุนทดต่อไป ดูภาพประทับใจ
(โพสเมื่อ ๑๙กย.๕๑)

 

 

 

นักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาฝึกงานที่ พีซียูบึงอ้อ

เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ได้จัดให้นักศึกษาออกศึกษาค้นหาปัญหา
เพื่อนำเสนอแผนและจัดทำโครงการการแก้ไขปัญหาในชุมชนระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ พค.๕๑

(โพสเมื่อ ๒๖พค.๕๑)

 

 

กีฬาสาธารณสุข 2008 จัดอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับ นพ.สสจ.คนใหมที่สนามกีฬาซีเกมส์

ชาวสาสุขและพี่น้อง อสม.ร่วมใจกันไปแข่งกีฬาสาธารณสุข
อย่างคึกคัด เรือนหมื่น เพื่อแสดงถึงพลัง และร่วมกันสร้างสุขภาพ
อย่างอบอุ่น เต็มสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี (สนามซีเกมส์โคราช)
เพื่อต้อนรับ นพ.วิชัย สสจ.คนใหม่ของเรา เมื่อวันที่ ๑๖ กพ.ที่ผ่านมา
ภาพประทับใจ (โพสเมื่อ ๒๖กพ.๕๑)

 

 

 

ปวงชนชาวสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ร่วมถวายพระพรเนื่องในปีมหามงคลพระชนม์พรรษาครบรอบ ๘๐ พรรษา

ชาวสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ร่วมทำพิธีถวายพระพรอันเนื่อง
ในปีมหามงคลครบรอบ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างพร้อมเพียง ร่วมกับพี่ ๆ น้องชาวอำเภอ
ขามทะเลสอ เป็นจำนวนมาก(โพสเมื่อ ๑๒ธค.๕๐)

 

 

 

 

พิธีมอบใบประกาศส่วนาชการดำเนินการวัดปลอดเหล้า

หลังจากที่ได้ดำเนิการวัดปลอดเหล้าตามนโยบาย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดี
จึงได้จัดทำพิธีมอบใบประกาศแก่ส่วนราชการที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นอย่างดี
จนงานสำเร็จ เป็นประโชน์อันดีแก่สาธารณชน (โพสเมื่อ ๑๒ธค.๕๐)

 

 

 

คัพขามทะเลสอจัดอบรม QRT เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

คัพขามทะเลสอได้พร้อมใจกัน จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งอำเภอ
เพื่อผลการทำงานมุ่งสู่ผลสำฤทธิ์ เมื่อ ๒๒-๒๓ พย.๕๐
ที่ผ่านมา ที่โรงแรมสบาย หลังแมคโคร โคราช
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคัพและจนท.เป็นอย่างดี (๒๓ พย.๕๐ )

 

 

 

 

Mobile Unit อาหารปลอดภัยอำเภอขามทะเสอ

โครงการอาหารปลอดภัยอำเภอขาทะเลสอ ร่วมกับ Mobile Unit
ร่วมกันสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด ตรวจหาสารปนเปื้อน
ตกค้าง ยังพบสารตกค้างในอาหารบางประเภท ( ๙ พย.๕๐ )

             

        

 

ชาวบ้านต่างพากันแห่ไปดูปราการณ์รูป"ย่าโม" บนโคนต้นไม้ ที่บ้านหนองขุ่น ต.ขามทะเลสอ

จากภาพข่าวออกทางทีวีเกือบทุกช่อง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาค
ม ที่ผ่านมาว่าได้พบกับสิ่งอัศจรรย์ ปรากฎภาพย่าโม บนเปลือกไม้อย่างชัดเจน
หลังจากมีข่าวออกไป ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างมากราบขอพร,ขอโชคกันเป็นจำนวนมาก
ต่างก็พูดกันไป ต่าง ๆ นา ๆ ทำให้สถานที่ในบริเวรดังกล่าว แคบไป ถนัดตา นอกจา
กนี้ยังมีพ่อค้าหัวใส ต่างนำของมาขายกันเต็มไปหมดทั้งล๊อตเตอรี่ รูปถ่ายย่าโมดอกไม้
ธูปเทียน เต็มไปหมด สังเกตุทีโคนต้นไม้บนผ้าสี ใครยังไม่เห็นก็รีบ
ไปดูนะครับ ภาพประทับใจ (โพสเมื่อ ๑๕มีค.๕๐)

 


ก้าวไกลกับ Dr.it

> Internet in thailand
> New Hcis

         > ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ ความเร็วสูง
            >
เมื่อเข้าสู่ยุค CPU 64 BIT
         >อทีช่วยประเทศยากจนรุ่งเรืองขึ้นได้  
         > Roadmap Korat ICT. City 2006                                
          > โลกแห่งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
             >
มารู้จัก USB_disk
             > virus Compute
          > ความร้อน Computer
          > สารพันปัญหา Computer
       

           
 คำเตือน ติดตั้ง..โปรแกรม Acrobat ก่อนนะครับ..

                            

ย้อนรอยเรื่องราว..ที่ผ่า่นมา ...Click


 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2004 by "A-Man-Called-Hero":&:"Khom"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ เลขที่ 180 หมู่ 7 บ้านพวงพะยอม ตำบลขามทะเลสอ ถนนโคกกรวด-โนนไทย
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร 0-4439-7116
 
สถิติการเยี่ยมชมคนที่  

Electric Scooters
นับจาก 17-December-2004
   
ทีเว็บมาสเตอร์ รวมพลคนทำเว็บ