คุยกันก่อน

การบริการรวดเร็ว มีคุณภาพ บุคคลากร-วิทยาการ-อุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย หลักประกันด้านสุขภาพเข้าถึงถ้วนทุกคน ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและนำภูมิปัญญาไทยเข้ามาเป็นทางเลือก ทุกภาคส่วนร่วมต้านภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขยะและโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ให้ลดลงหรือหมดไป

ผู้เยี่ยมชม        ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ     10 ก.ย. 2547 12:50:00

 

สวัสดีครับทุกท่าน                       

                    ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2547 พวกเราอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกันอีกสักหน่อย กับการประชุมและดูงานของจังหวัด คิดในด้านบวกก็นับเป็นสิ่งที่ดี ที่ในรอบปีหนึ่ง ๆ เรามีโอกาสที่จะได้เปิดหูเปิดตา ไปรับสิ่งดี ๆ จากภายนอกเข้ามาปรับปรุงภายใน  จะติติงก็เพียงแต่ ไม่น่าจะมาสุมระดมกันเฉพาะในช่วง ๒ เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลก เพราะเป็นเช่นนี้มาทุกยุคทุกสมัยและยังคงเป็นอยู่

                    ตามวิธีการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์ การอบรมดูงาน จะกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในองค์กรของเรา หากองค์กรใดมากไปด้วยการอบรมและดูงาน ก็อาจหมายถึงองค์กรนั้นไม่มีจุดแข็ง การ SWOT จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ทุกครั้ง

                    อำเภอมะขามเราคงจะเริ่มทำแผนปฏิบัติการกัน ในราวสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนนี้ ฝากให้ทุกสถานีอนามัยวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ของต้น และ SWOT ให้พร้อม   ถึงกำหนดนัดหมายจะได้ดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการวิเคราะห์อีก

                    พบกันครั้งนี้ มีคำทักทายสนทนาจากสาธารณสุขอำเภอของเรามาฝาก เชิญอ่านกันได้ตามอัธยาศัย มีข้อสงสัยใด ๆ ฝากข้อความไว้ที่กระดานสนทนานะครับ

                                                                                               แล้วพบกันใหม่

                                                                                        ram_likhit@hotmail.com