>>>     คำขวัญประจำอำเภอหนองบุญมาก .......... เฟื่องฟ้างาม     น้ำผึ้งหวาน     กล่าวขานขนุนดี    คนมีคุณธรรม   ศิลปกรรมปราสาทหิน   ............                                                                                                                                                                                >>> วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก     องค์กรมาตรฐาน    บริหารโปร่งใส    ก้าวไกลวิชาการ    ประสานงานชุมชน ....               16-17 ส.ค. 2547 การอบรมโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้ประกอบร้านชำ อำเภอหนองบุญมากจำนวนรวม 480 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบุญมาก มีนายสุรพงษ์ แก้วปาน นายอำเภอหนองบุญมากเป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

  
สถิติการเยี่ยมชมคนที่
Free Counter
From Date 03-08-2004 


    |
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |Webmaster's Blog|
l ©2004 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 0-4449-0125 โทรสาร 0-4449-0096 l
l Start Date 01-07-2004 Best View With IE 5.0 Or Higher Screen Resolution 800 X 600 Lastest Version 1.0 Beta Update 14-09-2004 l
|
หากมีคำแนะนำติชม หรือต้องการติดต่อ สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก: prasert@suksala.net Webmaster: trend@hotmail.com |
2-ก.ย.2547 นายสุรพงษ์ แก้วปาน นายอำเภอหนองบุญมากให้เกียรติมอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน จำนวน 12 ร้าน ในที่ประชุมประจำเดือนข้าราชการ กำนันผุ้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบุญมาก ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก
25-30 ส.ค. 2547 คปสอ.หนองบุญมากออกประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 10 แห่ง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการรับรองมาตรฐาน HCA
20-ส.ค.-2547 การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ประจำเดือน สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุม สสอ.หนองบุญมาก
12 ส.ค.2547 นายประเสริฐ ลมจะโปะ สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นำข้าราชการสาธารณสุข ถวายสักการะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 72 พรรษา มหาราชินี ที่หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก
11 ส.ค. 2547 สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากเป็นประธานการประชุม war room ไข้เลือดออก เพื่อติดตามสถานการร์ และวางมาตราการป้องกันการระบาด