สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย  ถ.ศรีพลรัตน์  ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร 0-4444-1355, 0-4445-1014
เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์กรุณาปรับความละเอียดหน้าจอที่ 1024x768 และใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
แนะนำและติชมได้ที่ งานวิชาการ สสอ.ปักธงชัย / เวปมาสเตอร์
 
       
 
อำเภอปักธงชัย .::.ลำพระเพลิงน้ำใส  ผ้าไหมเนื้องาม  ข้าวหลามนกออก  ถั่วงอกวังหมี  หมี่ตะคุ .::.
 
 

 

 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมFree Web Counter          (12 สค 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค้นหาจาก Google

 

 รวมลิงค์น่าสนใจ  

   เกี่ยวกับลุ้นโชค
+
สลากกินแบ่งรัฐบาล
+
สลากออมสิน
   เกี่ยวกับโทรศัพท์
+
ค้นรหัสไปรษณีย์
+
ค้นเลขโทรศัพท์
+
โทรศัพท์ต่างประเทศ

+
สมุดหน้าเหลือง
    เกี่ยวกับเดินทาง
+
เช็คเที่ยวบิน
+
พยากรณ์อากาศ
+
แผนที่กรุงเทพ
+
ตารางเดินรถไฟ
+
ตารางเดินรถเมล์
    เกี่ยวกับข้อมูล
+
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
+
ห้องสมุดกฎหมาย
+
ห้องสมุดดิจิตอล
+
สนง.ทะเบียนราษฎร์
+
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
+
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
+
ประกันสังคม
+
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
+
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
+
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
    News                           + ไทยรัฐ+ เดลินิวส์
+
ไทยโพส+
มติชน
+
คมชัดลึก+ โพสทูเดย์
+
ผู้จัดการ+ แนวหน้า
+
บางกอกโพส + บ้านเมือง
+
สยามธุรกิจ+ กรุงเทพธุรกิจ

 E-Mail                        + Hotmail+ Yahoo+ G Mail
+ Lycos + Thaimail+ Chaiyo+
Maildozy


 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ได้ดำเนินการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ปี 2548  2 เรือง คือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องราวร้องทุกข์งานประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข      ตั้งอยู่เลขที่ 299   หมู่ 11   บ้านตลาดเก่า  ถนนศรีพลรัตน์   ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ 30150   ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง  34  กิโลเมตร 

 

 

 
 
 
 
  

              11 เมษายน 2548  ฯ พณ ฯ รองนายกรัฐมนตรี  พินิจ  จารุสมบัติ พร้อมด้วยศิลปินแกรมมี่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ออกมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2548

รองนายกรัฐมนตรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงสงกรานต์ 2548

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ปี2547][ตุลาคม 47][พฤศจิกายน47][ธันวาคม47]

การดำเนินงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง47-48

สสอ.ปักธงชัย, รพ.ปักธงชัยและเทศบาลตำบลเมืองปัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand) ของอำเภอเริ่มตั้งแต่ เมย 47 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ตลาดน่าซื้อ การตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร

 

คปสอ.ปักธงชัย ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี           

25 มีนาคม 2548 คปสอ.ปักธงชัย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 48 คน ไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ คปสอ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีพร้อมทั้งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลของอำเภอในทุกระดับโดยการนำของ สสอ.โพธารามและคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก รพ.โพธาราม เยี่ยมชม สสอ

 

 

 

 

 

 

   
 
ความเคลื่อนไหว..ในอำเภอ
   
 
 
1.ชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ปีงบประมาณ  2544

2.ชนะเลิศการประกวดโรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส  ในระดับโซนที่ 3 ปีงบประมาณ  2545

3.การดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ในหมู่บ้านเป้าหมายที่บรรลุเกณฑ์  146 หมู่บ้าน

4.การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด   10 ราย และผู้ขาย 1,129  ราย

5. จัดรณรงค์มหกรรมสร้างสุขภาพ ร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในอำเภอปักธงชัย ในเดือน สิงหาคม 2546 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  3,000  คน และมีกิจกรรมโดยได้จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพในระดับตำบลและอำเภอ จำนวน 19  ชมรม ร่วมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับอำเภอในระหว่างวันที่  9-17 ธันวาคม  2546

 

กิจกรรมที่ประเมินได้แก่ ตัวชี้วัด KPI , หมู่บ้าน สดถ.ย.,โครงการเมืองไทยแข็งแรง,การสุ่มความพึงพอใจของประชาชน,บัญชี 1-8 ในระหว่างวันที่ 14-22 กพ.48 เพื่อการประเมินผลงานและพัฒนางานสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรม

คปสอ.ปักธงชัย ได้ตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสถานีอนามัยประจำปี 2548 โดยได้นิเทศงานในส่วนสถานีอนามัยและบุคคล

การนิเทศงานผสมผสาน ปี 2548

 
 
  ความเคลื่อนไหว..ในอำเภอ
   
 
      ชาวหมออนามัยร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา [รายละเอียด]
      ผู้ผ่านการประเมินนวก.7 แจ้งมติไปผว.จ.เมื่อ สิงหาคม 2548
      ตารางเงินเดือน (จากกรมบัญชีกลาง)
      กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางกระทรวงสาธารณสุข
                                                                      
  8 สค 48  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะนำนักบริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 15 ดูงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ บ้านฉัตรมงคล ต.ธงชัยเหนือ
9 สค 48  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะนำนักบริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 15 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตะคุ อำเภอปักธงชัย
9 สค 48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน คปสอ. ปักธงชัย
10 สค 48 สถานีอนามัยเครือข่าย 4  จัดอบรม อสม. จำนวน 400 คน
                                               

[ปี 2547][ตุลาคม 47][พฤศจิกายน47][ธันวาคม 47][มกราคม 48] [กุมภาพันธ์ 48][มีนาคม 48][เมษายน 48]

 
       
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
10 ขั้นตอน เพื่อ หุ่นดี ๆ
ห้อง.....เพื่อสุขภาพ
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10  ประการ
5อ. รหัสลับเพื่อสุขภาพ
ความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety)
 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก
                                                

       

โรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu)
โรคไข้เลือดออก
                                                           

        

ประวัตินางสงกรานต์
การตั้งใช้ Virtual Memory หรือ Swap File ให้กับระบบของ Windows
รวมทิป...การปรับแต่งวินโดวส์       
เกมส์คลายเครียด

ถาม-ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์

 [ 1 ] [ 2 ]

บั้งไฟพญานาค 

กฎ  50 ข้อของคนรักกัน   
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฏหมายไทย
                                               

 

 
 


 สถานการณ์ไข้เลือดออก  ปี 2548 ผู้ป่วย 77 ราย อัตราป่วย 64.69ต่อแสนประชากร (4 สค.48)
 
 

ชมรม อสม.ปักธงชัย
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอ