80 พรรษามหาราชา
ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว